Chính trị

Hà Nội: Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

Đình Hiệp 28/11/2023 - 11:41

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Thông báo số 1440-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Ngày 17-11-2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội họp, nghe báo cáo kết quả tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của 11 sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Báo cáo của Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận:

Cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 23-BC/BCĐ ngày 14-11-2023 của Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố về kết quả tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của 11 sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng thời, giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chủ trì, chỉ đạo triển khai một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, tập trung rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc về thể chế để đề xuất tháo gỡ; trước mắt tập trung xây dựng, đóng góp dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trọng tâm là phát triển chính quyền số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các giải pháp phần mềm kết nối với cơ sở dữ liệu. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước hiệu quả.

hbt-2.jpg
Hà Nội triển khai các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hài lòng của người dân.

Thành ủy cũng quyết định giữ nguyên tổ chức bộ máy 3 đơn vị (Ban Dân tộc, Thanh tra, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất); điều chỉnh 9 đơn vị.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập mới 1 phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục tư thục và có yếu tố nước ngoài. Chuyển nhiệm vụ chuyển đổi số, công nghệ thông tin từ Phòng Chính trị, tư tưởng Khoa học công nghệ về Văn phòng Sở. Tiếp nhận Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…

Sở Công Thương rà soát chuyển chức năng, nhiệm vụ tổ chức các triển lãm giới thiệu sản phẩm, hội chợ, diễn đàn không gắn với chức năng quản lý nhà nước của Sở về Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố. Giữ nguyên mô hình Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh lộ trình tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư, hoàn thành trong năm 2025.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lại Văn phòng Sở trên cơ sở sáp nhập 2 phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở. Thành lập mới 2 phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực: Thương mại điện tử và An toàn thông tin; Công nghiệp công nghệ thông tin. Kiện toàn, đổi tên Phòng Công nghệ thông tin thành Phòng Chuyển đổi số. Tổ chức lại Trung tâm dữ liệu nhà nước theo hướng không còn cấp phòng, tăng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức lại Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội thành Trung tâm Điều hành thông minh thành phố…

Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng về biên chế, vị trí việc làm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm theo kế hoạch gắn với việc nghiên cứu bổ sung cơ chế đặc thù, như: Thuê chuyên gia, nhà khoa học ở một số lĩnh vực như khoa học công nghệ, đối ngoại, công nghệ thông tin, du lịch...

Xem toàn văn Thông báo tại đây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.