Cải cách hành chính

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức

Tiến Thành 27/02/2024 13:15

Thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp nay được giao Sở Nội vụ Hà Nội thực hiện.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26-2-2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục lĩnh vực công chức, viên chức; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Quyết định công bố kèm theo danh mục 26 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Trong đó, có 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp; 5 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

Quyết định cũng bãi bỏ 26 thủ tục lĩnh vực công chức, viên chức; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục được công bố tại quyết định trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.