Tư vấn

Giới thiệu chính sách pháp luật mới: UBND cấp huyện đăng ký, quản lý phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước

Ban Bạn đọc 03/04/2024 07:04

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2024/NĐ-CP (ngày 23-2-2024) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 5-6-2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 19 về cơ quan đăng ký phương tiện. Cụ thể, UBND cấp huyện (quy định cũ là UBND cấp tỉnh) tổ chức thực hiện, quản lý việc đăng ký, quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện phải đăng ký theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật. UBND cấp xã thực hiện quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng ký.

Tại Điều 23, Nghị định yêu cầu cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phương tiện cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện theo Mẫu số 7 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Nghị định số 19/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10-4-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới thiệu chính sách pháp luật mới: UBND cấp huyện đăng ký, quản lý phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.