Lương - Bảo hiểm

Dữ liệu về bảo hiểm xã hội liên thông, kết nối với những ngành nào?

Phú Cường 06/12/2023 - 19:48

Trong xu hướng chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), hệ thống dữ liệu về BHXH được kết nối với nhiều ngành liên quan.

Theo BHXH Việt Nam, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện kết nối chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, hệ thống điện tử đã xác thực hơn 93,7 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có hơn 84,7 triệu người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chiếm 96% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội).

Ngoài ra, hệ thống của BHXH Việt Nam đã đồng bộ hơn 132 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

kham-chua-benh-bhyt.jpg
Nhờ liên thông dữ liệu, người dân có thể đăng ký khám, chữa bệnh BHYT bằng nhiều hình thức.

Cùng với Bộ Công an, ngành BHXH phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, cung cấp thông tin trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20-4-2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện quy trình để tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Đáng chú ý, ngành BHXH cùng Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố. Thực hiện việc tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 63 BHXH tỉnh, thành phố. Đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp cung cấp 2 API tra cứu giấy chứng sinh, giấy báo tử và đã hoàn thành việc xây dựng API tiếp nhận dữ liệu khai tử từ hệ thống của Bộ Tư pháp sang hệ thống của BHXH Việt Nam.

Để đối chiếu thông tin, khai thác dữ liệu người lao động chưa tham gia các chính sách, BHXH Việt Nam kết nối, chia sẻ dữ liệu với Tổng cục Thuế. Theo đó, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc bóc tách, xử lý dữ liệu của các gói tin từ Tổng cục Thuế chuyển sang; thực hiện phân tích, đối chiếu với dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam để lên biểu mẫu gửi BHXH tỉnh, thành phố khai thác.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến “Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến” và 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử-xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”.

Đến nay, trên toàn quốc có 1.183 cơ sở khám, chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 1.596.786 dữ liệu được gửi...

Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn kết nối dữ liệu với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để chia sẻ, khai thác nhóm thông tin về BHXH, BHTN… Hệ thống dữ liệu liên thông được bảo mật thông tin, chỉ phục vụ cho các giao dịch kết nối liên thông trên môi trường số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dữ liệu về bảo hiểm xã hội liên thông, kết nối với những ngành nào?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.