Nông thôn mới

Dành nguồn lực đầu tư, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình 04- CTr/TU

Nguyễn Mai 23/04/2024 - 18:10

Văn phòng Thành ủy vừa có thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04- CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình quý I năm 2024.

nong-thon-moi.jpg
Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Nguyễn Mai

Theo đó, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành mục tiêu năm 2024 trong thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17-3-2021 về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025", Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành và một số cơ quan, đơn vị liên quan tập trung dành nguồn lực đầu tư, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình. Phấn đấu hết năm 2024, thành phố có 7 huyện trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới nâng cao; có thêm 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thành phố Hà Nội được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Các sở, ngành thành phố bám sát chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình 04, Kế hoạch số 227 của UBND thành phố tập trung, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành phụ trách trong năm 2024; phối hợp các huyện, thị xã kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách đối với xã nông thôn mới nâng cao bảo đảm đúng quy định; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo đối với lĩnh vực được giao phụ trách gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy trong năm 2024.

UBND các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu, dịch vụ y tế cho người dân. Các quận, huyện tiếp tục nghiên cứu, quan tâm hỗ trợ các huyện khó khăn xây dựng nông thôn mới theo quy định...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dành nguồn lực đầu tư, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình 04- CTr/TU

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.