Giao thông

Chưa thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư từ ngày 1-10-2024

Tiến Thành 11/06/2024 - 11:53

Để tránh việc hiểu từ ngày 1-10-2024 sẽ thu phí sử dụng đường cao tốc, dự thảo Luật Đường bộ sẽ chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định thời điểm thu phí.

Sáng 11-6, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

letantoi2.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo tại phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ, để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng đất tại các đô thị hiện hữu, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị bổ sung theo hướng quy định đối với một số đô thị có yếu tố đặc thù ngoài quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 thì tỷ lệ đất dành cho giao thông sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

Về phí sử dụng đường cao tốc, việc quy định có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2024 để bảo đảm quy định này sẽ có hiệu lực sớm nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai công tác thu phí, như: Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm thu phí; xây dựng mức thu phí, cơ chế quản lý phí sử dụng đường bộ... Sau khi đã bảo đảm các điều kiện về hạ tầng, nguồn lực, sẽ thực hiện việc thu phí sử dụng đường cao tốc.

Để tránh việc hiểu ngày 1-10-2024 sẽ thu phí sử dụng đường cao tốc, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bổ sung nội dung “Chính phủ quy định về điều kiện, thời điểm thực hiện việc thu phí sử dụng đường cao tốc”.

ubtvqh3.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn.

Dự kiến, nội dung này được quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Đường bộ theo hướng đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp đầu tư, quản lý, khai thác được thu phí và triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Công trình đường bộ cao tốc đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định pháp luật về xây dựng; hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt hạ tầng trạm thu phí, hệ thống phần mềm, thiết bị bảo đảm công tác vận hành, phục vụ việc thu phí theo hình thức điện tử không dừng; hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí theo quy định; có quy định về mức thu, chế độ quản lý thu phí sử dụng đường cao tốc...

Ngoài ra, để bảo đảm phù hợp với thẩm quyền đầu tư, quản lý đường cao tốc, thống nhất với pháp luật về phí và lệ phí, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Ban soạn thảo đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho chỉnh lý dự thảo Luật để bổ sung nội dung giao HĐND cấp tỉnh quy định về phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến đường cao tốc do địa phương đầu tư.

hoangthanhtung.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thảo luận tại phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn.

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng nội dung quy định về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tế và xu thế phát triển trong tương lai của đô thị. Quy định này kế thừa từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tuy nhiên, đây là quy định dành cho đô thị xây dựng mới, không áp dụng cho đô thị hiện hữu. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng đây là khác biệt rất cơ bản, dự thảo Luật đang quy định áp dụng chung cho các đô thị, chứ không có sự phân biệt, điều này sẽ ảnh hưởng đến tính khả thi của quy định.

“Thực tế hiện nay, tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ đất dành cho giao thông trên đất xây dựng đô thị mới chỉ đạt 13-15%, nếu chúng ta áp dụng ngay quy định tại dự thảo Luật thì các thành phố nói trên đều không đạt quy định về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ (dự thảo Luật quy định quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ tại đô thị loại đặc biệt từ 18 đến 26%)”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nói.

tranthanhman2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn.

Phát biểu tại phiên họp, đồng tình với nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định, dự thảo đã có sự phân định cơ bản phạm vi điều chỉnh giữa Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, bám sát các ý kiến của đại biểu Quốc hội, tiếp thu tối đa, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. “Dù còn một ý kiến cũng phải giải trình thấu đáo để đạt sự đồng thuận cao của Quốc hội”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư từ ngày 1-10-2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.