Cải cách hành chính

Cắt giảm, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Minh Bảo 05/03/2024 - 07:43

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2024.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính liên quan đến 2 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Trong lĩnh vực hóa chất, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 3 thủ tục: Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC - PSF.

10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, được cắt giảm, đơn giản hóa gồm: Thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại. Thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Thủ tục Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cắt giảm, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.