Phòng cháy chữa cháy

Cân nhắc giao chủ đầu tư công trình nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Mai Hữu 19/06/2024 - 09:27

Sáng 19-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

luongtamquang.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: media.quochoi.vn

Trình bày Tờ trình, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo Luật gồm 9 chương, 65 điều, với những nội dung cơ bản như luật hóa và bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn, cứu hộ để cụ thể hóa và thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; đồng thời, quy định bao quát hơn các nội dung có liên quan đến quản lý về phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Dự thảo Luật bên cạnh việc kế thừa đã bổ sung các quy định mới để khắc phục những vướng mắc, bất cập hiện nay và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hoạt động phòng cháy; quy định cụ thể hơn trách nhiệm, yêu cầu trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và nâng cao hơn nữa yêu cầu, trách nhiệm trong việc quản lý, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị điện có liên quan đến cháy nổ.

Dự thảo Luật đã bỏ các nội dung hiện đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hoặc trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đối với các quy định cứu nạn, cứu hộ, dự thảo Luật quy định về phạm vi hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức cứu nạn, cứu hộ; quyền, trách nhiệm của người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ; huy động lực lượng, phương tiện, tài sản tham gia cứu nạn, cứu hộ; xây dựng, thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ; trách nhiệm cứu nạn, cứu hộ; ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Về xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự thảo Luật kế thừa quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy hiện hành còn phát huy giá trị; đồng thời, đã chỉnh lý, bổ sung các quy định liên quan cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn…

letantoi.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra. Ảnh: media.quochoi.vn

Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị Chính phủ nghiên cứu bổ sung các quy định về quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy trong dự thảo Luật để quy định nội dung, yêu cầu cụ thể đối với quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và mối quan hệ với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phù hợp với pháp luật về quy hoạch để bảo đảm tính đồng bộ trong việc bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

“Một số ý kiến đề nghị quy định chi tiết hơn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với từng loại hình cơ sở, nhất là những quy định có tính đặc thù, khác với pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để phù hợp với yêu cầu của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, bổ sung quy định về trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về cứu nạn, cứu hộ”, ông Lê Tấn Tới nói.

Ủy ban Quốc phòng - An ninh cũng đề nghị cân nhắc quy định giao trách nhiệm “tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy” cho chủ đầu tư dự án, công trình, chủ phương tiện giao thông cơ giới; tiếp tục đánh giá kỹ tác động của các quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới và cơ sở; nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện; nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện.

Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị bổ sung quy định cho phép người chỉ huy chữa cháy được quyền “cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực chữa cháy” nhằm bảo đảm trật tự khu vực chữa cháy; quy định rõ ràng hơn về người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp lực lượng Công an nhân dân chưa có mặt tại nơi xảy ra sự cố, tai nạn...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cân nhắc giao chủ đầu tư công trình nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.