Quy hoạch

Xóa bỏ cơ chế “xin - cho” trong quy hoạch đô thị và nông thôn

Đình Hiệp 20/06/2024 - 16:59

Chiều 20-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

dai-bieu-1.jpg
Các đại biểu Quốc hội tham gia phiên họp chiều 20-6. Ảnh: Quochoi.vn

Tăng cường phân cấp, phân quyền trong điều chỉnh quy hoạch

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, sau khi nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn được chỉnh lý và trình Quốc hội lần này có 6 chương, 65 điều.

nghi.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày báo cáo. Ảnh: Quochoi.vn

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, những vấn đề chính dự kiến được giải quyết trong dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn gồm 9 nhóm vấn đề. Cụ thể, thể chế hóa Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thống nhất hóa các quy định về quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn trong cùng một luật.

Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh với những điểm mới cơ bản như sau: Quy định rõ hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn về loại, cấp độ quy hoạch; làm rõ mối quan hệ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ về quy hoạch.

Tăng cường phân cấp, phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn. Đơn giản hóa trình tự, thủ tục trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Dự thảo luật cũng bổ sung, quy định rõ về nội dung quy hoạch không gian ngầm đối với các đô thị trực thuộc tỉnh và quy định quy hoạch không gian ngầm được lập riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị mới dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Bổ sung, quy định chặt chẽ hơn về điều kiện, yêu cầu đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Bổ sung quy định rõ hơn về nguồn kinh phí cho công tác quy hoạch, bảo đảm nguồn lực thực hiện quy hoạch. Bổ sung quy định làm rõ điều kiện năng lực và trách nhiệm của tổ chức tư vấn; sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc...

Đồng thời, bổ sung quy định về Hợp tác quốc tế và Chính sách của Nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn. Bổ sung các quy định cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn .

Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ

thanh.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo. Ảnh: Quochoi.vn

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn theo mục đích, quan điểm đã nêu tại Tờ trình số 227/TTr-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ mối quan hệ giữa các loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, với các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, nguyên tắc, căn cứ lập và điều chỉnh các quy hoạch.

Đồng thời, phân định rõ vị trí, vai trò của các loại quy hoạch, các cấp độ quy hoạch, bảo đảm sự liên kết, khớp nối, tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn về nội dung giữa các quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực, khó khăn cho công tác quản lý, tạo rào cản đối với các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dẫn đến tình trạng dự án chậm triển khai trên thực tế.

Ông Vũ Hồng Thanh cho biết, việc thực hiện phân cấp và phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm tăng cường vai trò, tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương phù hợp với năng lực, nguồn lực thực hiện. Đặc biệt là gắn với đề cao trách nhiệm kiểm soát, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của trung ương.

dai-bieu-2.jpg
Các đại biểu Quốc hội tham gia phiên họp chiều 20-6. Ảnh: Quochoi.vn

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục rà soát nội dung các loại quy hoạch, các cấp độ quy hoạch theo hướng: Đối với quy hoạch chung cần bảo đảm tính “động - mở”, định hướng của quy hoạch chung, thay vì “cứng nhắc”, bó hẹp không gian phát triển của đô thị và nông thôn. Đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cần bảo đảm tính cụ thể, hợp lý, khả thi, thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, làm rõ quan hệ giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch chung huyện với nội dung phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện trong quy hoạch tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xóa bỏ cơ chế “xin - cho” trong quy hoạch đô thị và nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.