Chính trị

Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, khát vọng cống hiến

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 23/01/2024 - 15:34

Sáng 23-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 của thành phố Hà Nội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cùng dự. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, các sở, ban, ngành, thường trực các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối…

tc-chu-tri-(2).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long đã báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Kế hoạch số 200-KH/TU, ngày 11-12-2023, của Ban Thường vụ Thành ủy, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 25-12-2023, của Ban Tổ chức Thành ủy.

tc-a-long-(2).jpg
Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Theo đó, năm 2024, Thành ủy sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô.

tc-minh-anh-.jpg
tc-chuong-my-.jpg
Đại diện các địa phương, đơn vị tham luận tại hội nghị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố sẽ được tiến hành bám sát yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, thành phố sẽ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Đáng chú ý, thành phố cũng sẽ bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên ngành, chuyên môn theo các chương trình bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của ban, bộ, ngành; Bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức thực tiễn để giải quyết các nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ đột xuất, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

tc-a-bao-.jpg
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo giải đáp một số vấn đề về triển khai Kế hoạch số 200-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn khối Đảng - đoàn thể gồm: Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Riêng khối quận, huyện, thị ủy, sẽ giao Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy căn cứ tình hình thực tiễn, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác năm 2024 của địa phương mình; trong đó xác định rõ khung nội dung chương trình, rõ đối tượng, số lớp, số học viên…

Tiếp đó, đồng chí Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã triển khai Văn bản số 3844/SVN-CCVC, ngày 11-12-2023 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức khối Chính quyền năm 2024.

Theo đó, năm 2024, sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên ngành cho các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã cũng sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn căn cứ trên tình hình thực tiễn của địa phương mình cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Tại hội nghị, đại diện các quận, huyện, sở, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức thành phố. Các đơn vị cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc phân cấp cho các địa phương nhằm triển khai hiệu quả công tác đào tạo cán bộ theo đúng chủ trương của Thành ủy.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sát với thực tiễn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thời gian qua, Thành ủy đã triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”.

tc-t2-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023 với những dấu ấn nổi bật, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được Ban Bí thư Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt là việc thành phố đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng, trong đó có các lớp đào tạo ở nước ngoài, góp phần giúp đội ngũ cán bộ được cập nhật kiến thức và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ vào Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 11-12-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, các địa phương, đơn vị tập trung triển khai hiệu quả.

Năm nay, thành phố sẽ thực hiện phân cấp cho các địa phương, đơn vị triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện toàn bộ các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; khối chính quyền sẽ giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai; cán bộ công chức xã, phường do Thường trực quận huyện, thị ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh, khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố sẽ theo nguyên tắc: Lý thuyết chỉ chiếm 20%, kỹ năng 60% và thực tế tại cơ sở là 20%.

Chương trình đào tạo sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm mà thành phố cần bổ sung, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, gồm: Công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị xanh, thông minh; xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh nghiệm ứng phó với khủng hoảng không may xảy ra…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, ngay sau hội nghị, các đơn vị liên quan cần tổ chức họp bàn với các quận, huyện, sở, ngành để triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của thành phố. Các địa phương, đơn vị cần đánh giá toàn bộ quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên và có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô.

Năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ với việc tham mưu tổ chức thành công 5 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 558 đồng chí phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; 3 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 cho 658 đồng chí; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trung Quốc cho 40 đồng chí…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, khát vọng cống hiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.