Xây & Chống

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Nam Từ Liêm trong sạch, vững mạnh

Nguyên Hoa 14/06/2024 - 13:58

Ngày 14-6, Quận ủy Nam Từ Liêm sơ kết 6 tháng thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

z5537484919374_b552b64a0c0078c08dd45ba85cb605e4.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hiền Phương

Bám sát chỉ đạo của Thành ủy và chương trình công tác năm 2024 của Quận ủy, Ban Chủ nhiệm Chương trình 01 của quận Nam Từ Liêm đã quán triệt, triển khai tới 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, thành viên Ban Chủ nhiệm, các cơ quan, ban, ngành tham mưu giúp việc Ban Chủ nhiệm để thực hiện một cách đồng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ quận kết nạp được 76 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ lên 707 đồng chí, đạt tỷ lệ 100,7%. Tỷ lệ đảng viên và tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; phát triển 2/5 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 88% chỉ tiêu đề ra.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính được xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để thực hiện. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các dịch vụ công đủ điều kiện đạt 100%...

z5537484915956_59b709444497878fe57238492c674a65.jpg
Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hiền Phương

Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm, Chủ nhiệm Chương trình 01 Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh: Thời gian tới các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn quận cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ; các chương trình công tác của thành phố và của quận, đặc biệt là Chương trình số 01. Lãnh đạo thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo nội dung Chương trình đã đề ra.

z5537484921739_42c535da21590887512afb2cbf20aacd.jpg
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hiền Phương

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Nam Từ Liêm trong sạch, vững mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.