Giáo dục

Ưu tiên ngân sách để xây dựng bổ sung phòng học mầm non

Minh Khang 15/04/2024 - 07:49

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024, tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi ra lớp trên cả nước đạt 93,1%. Như vậy, còn khoảng 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa được ra lớp, tương ứng với 6,9%.

Hiện nay có 32 tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt 95% trở lên, trong đó có thành phố Hà Nội.

Một trong những khó khăn cơ bản của giáo dục mầm non ở nhiều địa phương hiện nay là cơ sở vật chất hạn chế, số phòng học cho trẻ còn thiếu. Tỷ lệ phòng học kiên cố ở cấp mầm non mới đạt khoảng 82%. Cả nước còn khoảng trên 5.000 phòng học nhờ, phòng học tạm. Căn cứ số liệu dự báo dân số của Tổng cục Thống kê, Bộ Giáo dục và Đào tạo ước tính đến năm 2030 cả nước còn thiếu hơn 39.000 phòng học dành cho trẻ mầm non. Nhu cầu kinh phí dự báo cần khoảng hơn 6.400 tỷ đồng/năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn giai đoạn từ nay đến năm 2030; rà soát, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Bộ cũng đề nghị các địa phương ưu tiên nguồn ngân sách đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để xây dựng phòng học; sửa chữa, cải tạo thay thế phòng học tạm để bảo đảm an toàn cho trẻ, đặc biệt là ở những nơi thường xuyên có thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ưu tiên ngân sách để xây dựng bổ sung phòng học mầm non

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.