Giáo dục

Trường đại học phải đạt tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm không thấp hơn 70%

Thống Nhất 13/02/2024 - 15:25

Theo quy định mới áp dụng từ ngày 22-3-2024, cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn phải bảo đảm tỷ lệ người tốt nghiệp đại học có việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn không thấp hơn 70%.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

dh-2023-.jpg
Trường đại học phải đạt tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm không thấp hơn 70%. (Ảnh minh hoạ, nguồn internet).

Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 22-3-2024 và bãi bỏ Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23-9-2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học.

Theo quy định mới, chuẩn cơ sở giáo dục đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn gồm: Tổ chức và quản trị; giảng viên; cơ sở vật chất; tài chính; tuyển sinh và đào tạo; nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Trong mỗi tiêu chuẩn lại có các tiêu chí cụ thể. Tổng số tiêu chí của chuẩn cơ sở giáo dục đại học là 20.

Liên quan đến tiêu chuẩn tuyển sinh và đào tạo, Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT nêu rõ: Cơ sở giáo dục đại học phải duy trì được chất lượng và hiệu quả về tuyển sinh, đào tạo và hỗ trợ người học. Cụ thể, tỷ lệ nhập học trên số chỉ tiêu công bố trong kế hoạch tuyển sinh hằng năm, tính trung bình 3 năm gần nhất không thấp hơn 50%; quy mô đào tạo không sụt giảm quá 30% so với 3 năm trước, trừ trường hợp việc giảm quy mô nằm trong định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học.

Tỷ lệ thôi học (được xác định bằng tỷ lệ người học chưa tốt nghiệp mà không tiếp tục theo học hằng năm) không cao hơn 10% và riêng đối với người học năm đầu không cao hơn 15%. Tỷ lệ tốt nghiệp (được xác định bằng tỷ lệ người học tốt nghiệp trong thời gian không chậm quá 2 năm so với kế hoạch học tập chuẩn) không thấp hơn 60%; tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn không thấp hơn 40%.

Cơ sở giáo dục đại học phải có tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%; tỷ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể về quá trình học tập và trải nghiệm không thấp hơn 70%. Tỷ lệ người tốt nghiệp đại học có việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, tự tạo việc làm hoặc học tiếp trình độ cao hơn trong thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp không thấp hơn 70%.

Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác và nhất quán số liệu phục vụ việc xác định các chỉ số và đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí của chuẩn cơ sở giáo dục đại học vào hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học.

Đồng thời, cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để thường xuyên giám sát, cải tiến chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục đại học; thực hiện trách nhiệm giải trình đối với người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trường đại học phải đạt tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm không thấp hơn 70%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.