Thông báo

Thông báo kết quả sơ tuyển danh sách ngắn

24/01/2024 21:0

Cho hồ sơ mời sơ tuyển: Lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu năm 2024 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (STDSN01/2024).

Notification of pre-qualification result

for Pre-qualification Documents: Oversea-produced coal supplier selection in 2024 for production and business activities of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company (STDSN01/2024).

Kính gửi/To:

- Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte. Ltd.

- Avani Resources Pte. Ltd.

- Bulk Trading SA.

- Consortium AVP - JSW.

- Consortium IMTA.

- Consortium SL-LV.

- ELSI Overseas Pte. Ltd.

- Galaxy Energy and Resources Co. Pte. Ltd.

- Glencore International AG.

- Global Transit.

- HMMAT - GPM Consortium.

- HMS Bergbau AG.

- International Materials, LLC.

- PC1 Coal Consortium.

- Shanghai Conch Building Materials International Trade Co., Ltd.

- Super Enerji Madencilik Insaat San. Ve Tic. A.S.

- TGS Consortium.

- Unicarbon Limited.

- Visa Resources Pte., Ltd.

- VPG and Partners Consortium.

- Welhunt Materials Enterprise Co., Ltd.

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TMB ngày 24-1-2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển danh sách ngắn cho hồ sơ mời sơ tuyển: Lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu năm 2024 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (STDSN01/2024);

Pursuant to Decision No. 242/QĐ-TMB dated 24th January 2024 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Pre-qualification result for Pre-qualification Documents: Oversea-produced coal supplier selection in 2024 for production and business activities of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company (STDSN01/2024);

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo tới các nhà thầu về kết quả sơ tuyển danh sách ngắn cho hồ sơ mời sơ tuyển trên như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to inform Bidders about the Pre-qualification result for the above Pre-qualification Documents as follows:

1. Danh sách ngắn các nhà thầu trúng sơ tuyển:

1. Shortlist of pre-qualified Bidders:

z5102856852250_d91d5158ba461e64572952eb8dbb6777.jpg
2. Thời hạn hiệu lực của thỏa thuận khung: Trong năm 2024.

2. Duration of Framework Agreement: In 2024.

Trân trọng thông báo/Respectfully announce.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thông báo kết quả sơ tuyển danh sách ngắn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.