Nghị quyết và Cuộc sống

Thanh Oai: Triển khai Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Đỗ Minh 05/04/2024 - 14:13

Sáng 5-4, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao kỷ cương, kỷ luật trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND huyện, kết nối trực tuyến tới 21 điểm cầu xã, thị trấn với hơn 1.000 đại biểu tham dự.

diem-cau-huyen-toai(1).jpg
Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Thanh Oai.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Khánh Bình yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn kịp thời xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2024, tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục. Cần sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, tuyên truyền về Chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Cần chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm; đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chuyên đề.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Cần thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chuyên đề ở cấp, các ngành; phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước.

pgs-nguyen-toan-thang.jpg
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi, truyền đạt nội dung Chuyên đề, Nghị quyết.

Cũng tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi, truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên huyện Thanh Oai”.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe quán triệt Nội dung 2 của Nghị quyết số 23-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Oai: Triển khai Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.