Nghị quyết và Cuộc sống

Thanh Oai hiện thực hóa nghị quyết từ sinh hoạt chi bộ

Đào Huyền 10/07/2024 - 06:34

Sau 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”, công tác sinh hoạt chi bộ tại các Đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Thanh Oai đã có bước chuyển biến rõ rệt. Nội dung sinh hoạt đa chiều, có tính phản biện; tinh thần chiến đấu của các đảng viên được nâng cao...

dang-vien.jpg
Đảng viên phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ thôn Bãi 1 (Đảng bộ xã Cao Viên, huyện Thanh Oai). Ảnh: Ánh Ngọc

Đổi mới từ mỗi buổi sinh hoạt

Từ đầu năm 2024 đến nay, một trong những nội dung được chi bộ các thôn và Đảng bộ các xã, thị trấn của Đảng bộ huyện Thanh Oai chọn lựa, xây dựng thành chuyên đề sinh hoạt là việc đưa Luật Đất đai (sửa đổi) vào cuộc sống.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Tảo Dương (xã Hồng Dương) Nguyễn Hoàng Sơn, ở khu vực nông thôn, công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập và luôn là vấn đề nóng. Vì vậy, khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua, Chi bộ thôn Tảo Dương đã lựa chọn nội dung này xây dựng thành chuyên đề để thảo luận, qua đó tuyên truyền đến từng đảng viên và lan tỏa tới quần chúng nhân dân.

Hay như các chi bộ ở Đảng bộ xã Phương Trung đã lựa chọn nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thành chuyên đề sinh hoạt. Bí thư Đảng ủy xã Phương Trung Phạm Văn Toàn thông tin, trong 2 năm qua, nhiều chi bộ đã lựa chọn vấn đề sinh hoạt chuyên đề trúng và đúng với thực tế phát triển tại địa phương. Nhờ đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, cả hệ thống chính trị, người dân cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp hơn.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Oai Đinh Hữu Bình cho biết, ngay sau khi Thành ủy ban hành Đề án số 11-ĐA/TU, Huyện ủy Thanh Oai đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án tới các tổ chức cơ sở Đảng và tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống đài truyền thanh của xã, thôn. Cách làm này tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, từng đảng viên trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ ngày càng quan tâm hơn và chú trọng đến sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn các vấn đề nóng, nổi cộm của địa phương, như: Quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh… làm chủ đề sinh hoạt chuyên đề. Qua sinh hoạt chi bộ, nhiều chủ trương, nghị quyết, chương trình… của Đảng, Nhà nước, thành phố và huyện Thanh Oai được hiện thực hóa trong đời sống.

Nâng cao chất lượng gắn với thực tế

Theo Huyện ủy Thanh Oai, toàn huyện hiện có 68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 341 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; trong đó, có 3 chi bộ có từ 100 đảng viên trở lên, 36 chi bộ có từ 50 đảng viên đến dưới 100 đảng viên và 302 chi bộ dưới 50 đảng viên. Việc triển khai các nghị quyết, chủ trương từ trung ương tới cơ sở luôn được các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng. Đặc biệt, sinh hoạt chi bộ được xác định là giải pháp mang tính căn cơ, quyết định để các nghị quyết, chủ trương đi tới từng tổ chức cơ sở Đảng, từng đảng viên và quần chúng nhân dân.

Việc ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử cũng được các tổ chức cơ sở Đảng của huyện Thanh Oai triển khai sâu rộng. Bí thư Đảng ủy thị trấn Kim Bài Hoàng Quốc Đạt cho rằng, với đặc thù nông thôn, nhiều đảng viên đi làm xa, việc ứng dụng sổ tay đảng viên giúp sinh hoạt chi bộ được duy trì. Đây có thể coi là một bước đột phá lớn trong sinh hoạt chi bộ. Những nội dung sinh hoạt được truyền tải tới từng đảng viên thông qua ứng dụng phần mềm đã tiết kiệm được thời gian, giúp đảng viên kịp thời nắm bắt thông tin.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết, việc sinh hoạt chi bộ có vai trò và tác dụng rất quan trọng, bảo đảm cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, Huyện ủy Thanh Oai đã yêu cầu các chi bộ xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì thế, cần phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, để mọi đảng viên hiểu rõ, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm đối với hoạt động của chi bộ”, đồng chí Bùi Hoàng Phan nhấn mạnh.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới" đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở huyện Thanh Oai nói riêng và toàn thành phố nói chung. Qua đó, giúp mỗi đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ, góp phần hiện thực hóa nhiều nghị quyết của Đảng, chủ trương, quy định pháp luật mới của Nhà nước vào đời sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh Oai hiện thực hóa nghị quyết từ sinh hoạt chi bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.