Giáo dục

Tạo điều kiện cho học sinh lớp 1, 2 tiếp cận môn tin học

Thống Nhất 08/11/2023 - 10:00

100% học sinh lớp 3 và lớp 4 của Hà Nội đều được học tin học, ngoại ngữ theo đúng quy định; với học sinh lớp 1 và lớp 2, các nhà trường tạo điều kiện để các em làm quen với tin học và học ngoại ngữ theo hình thức tự chọn.

Năm học 2023-2024 là năm thứ tư giáo dục tiểu học trên cả nước triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tức là chương trình mới đang được áp dụng với học sinh các lớp 1, 2, 3 và 4; chỉ còn học sinh lớp 5 đang thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

tin-hoc.jpg
100% học sinh lớp 3 và lớp 4 ở Hà Nội đều được học tin học. Ảnh minh họa.

Một trong những điểm mới của chương trình ở cấp tiểu học là có hai môn gồm tin học, ngoại ngữ chuyển từ hình thức dạy học tự chọn sang bắt buộc, áp dụng với học sinh từ lớp 3 trở lên. Đây là một khó khăn không nhỏ của nhiều địa phương bởi còn hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiếu giáo viên.

Tại Hà Nội, với sự quan tâm đầu tư của thành phố, hiện nay, các nhà trường đều bảo đảm dạy tin học, ngoại ngữ cho 100% học sinh lớp 3 và 4 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các nhà trường nếu có điều kiện, tạo cơ hội cho học sinh lớp 1 và 2 được tiếp cận với môn tin học; với môn ngoại ngữ ở lớp 1 và 2 thì thực hiện theo hình thức tự chọn đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh và bảo đảm nguyên tắc tự nguyện.

Giải pháp để tăng cường các điều kiện dạy tin học, ngoại ngữ là thu hút các nguồn lực, liên kết giáo viên giữa các nhà trường để hỗ trợ công tác giảng dạy...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo điều kiện cho học sinh lớp 1, 2 tiếp cận môn tin học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.