Cải cách hành chính

Sở Tài chính thực hiện hiệu quả chỉ đạo "không để muộn, không để chậm, không để sót"

Tuấn Việt 03/05/2024 18:08

Chiều 3-5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì giám sát tại Sở Tài chính về “Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội”.

Tham gia buổi giám sát có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải.

1(7).jpg
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu báo cáo, giải trình tại buổi giám sát. Ảnh: Tuấn Việt

Báo cáo Đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Trung Thành cho biết: Thời gian qua, Sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề công tác năm của thành phố là "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị của UBND thành phố hằng năm về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Sở, các phòng, đơn vị được tăng cường; chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp tục được nâng lên.

Sở đã tổ chức 6 lượt kiểm tra đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở, trong đó tập trung kiểm tra quy trình tham mưu, giải quyết công việc với các nhiệm vụ chậm, muộn; tổ chức 25 lượt kiểm tra đột xuất về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Công tác kiểm tra đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tham mưu, báo cáo các nhiệm vụ Sở Tài chính được cấp trên giao theo đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo "Không để muộn, không để chậm, không để sót".

3-4-(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Tuấn Việt

Cũng theo ông Vũ Trung Thành, Sở Tài chính có 13 nội dung, kiến nghị cần thực hiện thuộc các nhóm vấn đề về quản lý tài sản công; quyết toán dự án hoàn thành; định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo kết luận giám sát của HĐND thành phố. Đến nay, có 9 nội dung đã được đơn vị hoàn thành, còn 4 nội dung đã và đang được tiếp tục thực hiện.

Về việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã giải quyết xong 100% đơn tiếp nhận.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị Sở Tài chính làm rõ thêm về trách nhiệm tham mưu cho thành phố ban hành các danh mục, định mức, đơn giá trong lĩnh vực tài chính; xây dựng quy trình nội bộ gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, đoàn cũng yêu cầu Sở làm rõ việc thực hiện chức năng tham mưu thành phố trong quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính, ngân sách.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải ghi nhận, liên tục trong nhiều năm, Sở Tài chính ở tốp đầu thành phố về công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, đồng chí Hà Minh Hải đề nghị Sở thực hiện tốt hơn nữa việc chuyển đổi số trong xây dựng quy trình nội bộ, quy trình liên thông và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Với những kiến nghị của đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải tiếp thu để UBND thành phố có chỉ đạo giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

2(6).jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: Tuấn Việt

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao những kết quả Sở Tài chính đạt được, đặc biệt trong tham mưu UBND thành phố điều hành ngân sách, tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Đây là minh chứng cụ thể về tinh thần trách nhiệm cao với công việc của cán bộ, công chức ngành Tài chính.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhất trí với những đánh giá về tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của Sở trong tham mưu xây dựng định mức, đơn giá kỹ thuật; quyết toán vốn đầu tư công; công tác quản lý tài sản công; triển khai phần mềm quản lý quỹ nhà…

Để giải quyết những vướng mắc trên, đặc biệt là việc quyết toán vốn đầu tư công, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố thời gian tới nên đưa công tác này vào nhiệm vụ giải quyết, xác định đây là công việc chung của thành phố, có sự phối hợp của các sở, ngành.

Lưu ý trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là đặc biệt quan trọng, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp lại công việc thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính để phối hợp thực hiện các công việc thành phố giao; đề xuất tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công, nâng mức tự chủ của các đơn vị...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở Tài chính thực hiện hiệu quả chỉ đạo "không để muộn, không để chậm, không để sót"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.