Thị trường

Sẽ đình chỉ cổ phiếu không công bố báo cáo tài chính kiểm toán từ 3 năm liên tiếp

Hương Thủy 01/12/2023 - 18:39

Theo quy định, cơ quan chức năng sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các tổ chức trong diện hạn chế giao dịch mà không có biện pháp khắc phục; vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không thực hiện công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm từ 3 năm liên tiếp trở lên.

hnx.jpg
Trụ sở HNX.

Nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán của công ty đại chúng được quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó, công ty đại chúng phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ngoài ra, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính, trường hợp công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày, tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức đăng ký giao dịch, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tăng cường theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin BCTC của tổ chức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM, xử lý vi phạm theo Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16-11-2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, đưa vào diện hạn chế giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp BCTC năm đã được kiểm toán hoặc BCTC bán niên đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin.

Đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch trong diện hạn chế giao dịch mà không có biện pháp khắc phục, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không thực hiện công bố BCTC kiểm toán năm từ 3 năm tài chính liên tiếp trở lên.

HNX cho biết, trên thị trường UPCoM hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chưa công bố BCTC năm kiểm toán. HNX đã yêu cầu doanh nghiệp giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Trong trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, HNX sẽ thực hiện đình chỉ giao dịch theo quy định và hướng dẫn của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sẽ đình chỉ cổ phiếu không công bố báo cáo tài chính kiểm toán từ 3 năm liên tiếp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.