Nông nghiệp - Nông thôn

Quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” về thủy sản trong năm 2024

Tin, ảnh: Đình Hiệp 22/04/2024 - 19:12

Chiều 22-4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TƯ, ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản".

c1.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan...

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Trung ương Đảng tại Hà Nội kết nối 28 tỉnh, thành phố có biển.

Thực hiện nghiêm quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế

c-3.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trình bày những nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 32-CT/TƯ. Trong đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

c-9.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trình bày những nội dung chủ yếu của Chỉ thị 32-CT/TƯ.

Cụ thể, xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu ở ngành, địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, chú trọng vận động, nắm tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn ngay từ trong bờ tàu cá và ngư dân cố ý vi phạm, nhất là khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Đồng thời, kiện toàn, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm cho lực lượng kiểm ngư và các cơ quan chức năng quản lý hoạt động thủy sản. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, thực thi pháp luật, xử lý triệt để hành vi vi phạm. Kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ, việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng xuất khẩu; tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát...

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trình bày báo cáo Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 32-CT/TƯ. Chương trình hành động đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đến tháng 5-2024 trong chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” và nhiệm vụ, giải pháp dài hạn phát triển bền vững ngành thủy sản.

c-4.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trình bày báo cáo Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 32-CT/TƯ.

Đáng chú ý, cùng với hoàn thiện các quy định pháp luận liên quan chống khai thác IUU để xử lý dứt điểm tàu cá “3 không”; nâng cao năng lực thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, các cơ quan, địa phương liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt pháp luật về thủy sản trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng, xuất, nhập bến. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, bảo đảm không có sản phẩm thủy sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài.

Nỗ lực vì hàng triệu ngư dân

Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh: Phát triển ngành thủy sản Việt Nam chưa bền vững, chưa gỡ được cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu, chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Vì thế, chúng ta phải nhận thức rõ tầm quan trọng của việc gỡ được cảnh báo “Thẻ vàng”.

Chỉ thị số 32-CT/TƯ xác định nhiệm vụ quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài để phát triển bền vững ngành thủy sản nước ta. Nếu chúng ta không gỡ được cảnh báo “Thẻ vàng” thì sản phẩm thủy sản vào châu Âu bị kiểm soát nghiêm ngặt, ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp.

Nếu chỉ một trong số 28 tỉnh, thành phố làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc gỡ cảnh báo chung cả nước. Nếu vẫn còn “Thẻ vàng”, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn tác động đến sự phát triển bền vững của ngành thủy sản, đến hoạt động của 82 nghìn tàu cá cùng với cuộc sống mưu sinh của hàng triệu ngư dân - đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ.

Trên tinh thần đó, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các bộ, ngành liên quan cũng như các địa phương thể hiện quyết tâm cao để gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024. Trong đó, trách nhiệm đầu tiên là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau đó là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi ngư dân.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên báo cáo Ban Bí thư tình hình thực hiện Chỉ thị; kịp thời biểu dương đơn vị thực hiện tốt, chấn chỉnh đơn vị chưa làm tốt để qua đó, vừa bảo vệ quyền lợi của ngư dân vừa động viên họ vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” về thủy sản trong năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.