Chính trị

Quốc Oai: Khu vực phòng thủ huyện tiếp tục được củng cố, hoạt động hiệu quả

Hoàng Sơn 16/05/2024 - 18:55

Chiều 16-5, UBND huyện Quốc Oai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ giai đoạn 2019-2024.

3qo.jpg
Trao tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích. Ảnh: Trịnh Hiệp

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Quốc Oai đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn. Khu vực phòng thủ huyện từng bước được củng cố, hoạt động có hiệu quả. Tiềm lực của khu vực phòng thủ ngày càng được tăng cường. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng cao.

Huyện đã tổ chức thành công 1 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; chỉ đạo 21 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn sát thực tế, an toàn, tiết kiệm.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ quan điểm Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức cách mạng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các xã, thị trấn kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, gắn phát triển kinh tế với việc giải quyết các vấn đề xã hội ở địa phương; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, công tác quốc phòng, an ninh.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tặng Giấy khen 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai: Khu vực phòng thủ huyện tiếp tục được củng cố, hoạt động hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.