Nghị quyết và Cuộc sống

Quận Hoàng Mai xây dựng được 1.431 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Hiền Thu 29/09/2023 - 13:34

Sáng 29-9, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TƯ ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

img_2853.jpg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao Giấy khen cho các tập thể.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận trên địa bàn quận Hoàng Mai có sự đổi mới và chuyển biến tích cực. Công tác dân vận chính quyền và đơn vị trực thuộc được quan tâm thực hiện.

Hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cùng các cấp chính quyền giải quyết tốt các nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện có nền nếp. 100% phường trên địa bàn quận đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền phường với nhân dân. Thông qua đối thoại trực tiếp đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, kịp thời giải quyết các ý kiến của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, đồng thời người dân hiểu và chấp hành pháp luật tốt hơn, tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội quận.

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được quận triển khai, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các nhiệm vụ chính trị của quận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Giai đoạn 2018-2023, toàn quận đã xây dựng được 1.431 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quận tiếp tục tuyên truyền một cách có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TƯ.

Trong đó, cần tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh; phân công rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng việc” nhằm nâng cao trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

img_2860.jpg
Trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Dịp này, Quận ủy Hoàng Mai đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai xây dựng được 1.431 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.