Chính trị

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

Hà Vũ, ảnh: Viết Thành 27/03/2024 17:25

Chiều 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục họp hội nghị chuyên đề thảo luận cho ý kiến về các nội dung theo chương trình.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội...

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, hội nghị đã nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận tại tổ, cho ý kiến về các nội dung: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã làm việc về công tác cán bộ.

Hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô trước tháng 5

Mở đầu phiên làm việc chiều nay, thay mặt Ban Cán sự đảng UBND thành phố giải trình về hai nhóm nội dung hội nghị cho ý kiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tổng hợp các ý kiến phát biểu thảo luận tại 4 tổ cho kết quả, có 41 lượt đại biểu phát biểu với 94 ý kiến về 3 nội dung, trong đó có 28 ý kiến (gồm 5 nhóm vấn đề) về Quy hoạch Thủ đô và 37 ý kiến (gồm 4 nhóm vấn đề) về Kế hoạch đầu tư công.

u.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giải trình về hai nội dung các đại biểu cho ý kiến.

Trong 5 nhóm vấn đề đại biểu nêu về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáng chú ý, đại biểu yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện để làm rõ hơn chức năng, vị trí, vai trò của Thủ đô trong suốt quá trình lịch sử, thấy rõ được tính đặc thù làm cơ sở khai thác, phát huy các giá trị truyền thống để phát triển Thủ đô; tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế, sứ mệnh của Hà Nội đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước; nhấn mạnh vai trò của văn hóa, con người, quan điểm phát triển bao trùm, nhanh và bền vững dựa vào 3 chuyển đổi: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn.

Đại biểu nhấn mạnh hơn đột phá về hạ tầng đồng bộ, kết nối và liên kết vùng, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt việc đầu tư 14 tuyến đường sắt đô thị, xây dựng hệ thống cầu vượt sông để phát triển mạnh về phía Bắc sông Hồng, nghiên cứu, xây dựng sân bay quốc tế thứ hai Vùng Thủ đô về phía Nam đáp ứng yêu cầu phát triển Vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc; phát triển hạ tầng số để xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, tạo bước chuyển nhanh trong tăng trưởng kinh tế, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu, UBND thành phố sẽ tập trung hoàn thiện bảo đảm chất lượng cao nhất bản Quy hoạch và xong trước tháng 5 để thành phố báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị.

Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, Ban Cán sự đảng UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ, ngay trong tháng 4-2024, Ban Cán sự đảng UBND thành phố sẽ chỉ đạo ban hành kế hoạch thúc đẩy triển khai đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, 2025, trong đó xác định rõ: Nội dung, khối lượng công việc còn lại phải thực hiện của từng nhóm ngành, lĩnh vực, từng dự án cụ thể và phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời gửi báo cáo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các địa bàn để tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, phấn đấu thực hiện hoàn thành các dự án, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

r.jpg
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo giải trình về các dự thảo báo cáo tổng kết.

Giải trình về các ý kiến góp ý vào các báo cáo: Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, có tổng số 29 ý kiến tham gia vào 3 nội dung báo cáo tổng kết trên. Trong đó, có 20/29 ý kiến đồng tình và thống nhất cao với nội dung 3 báo cáo tổng kết.

Các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, nội dung các báo cáo rất nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy. Có 9/29 ý kiến cơ bản đồng tình với các báo cáo tổng kết; đồng thời có phân tích, đánh giá, nhận định, làm rõ thêm một số vấn đề và đề xuất bổ sung một số kiến nghị với Trung ương, Thành ủy.

Đáng chú ý, các ý kiến đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy bổ sung kiến nghị với Trung ương sớm hoàn thành việc tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị để ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng để tổ chức thực hiện…

“Ban Thường vụ Thành ủy xin được tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý và sẽ chỉ đạo cơ quan tham mưu tổng hợp, rà soát, bổ sung, cập nhật vào Báo cáo”, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nêu rõ.

q.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị chuyên đề.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Hội nghị đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết.

Khối lượng công việc còn rất lớn

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các Tờ trình, Báo cáo do Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình.

Các ý kiến thảo luận đều rất tâm huyết, trách nhiệm, đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố; cơ bản đồng tình và nhất trí cao với các nội dung trình hội nghị; đồng thời, đã tập trung, thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

rt.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề lớn, quan trọng và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị đã đạt được. Trong đó, về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng đảm bảo các dự án được bố trí vốn đủ thủ tục, quy định; tránh trùng lặp, lãng phí, nhất là các dự án, nhiệm vụ liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia (nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) có cùng địa bàn triển khai. Đồng thời rà soát kỹ nguồn lực thực tiễn thành phố (về nguồn đất, khả năng vay trả nợ, nguồn lực tài sản công...), có biện pháp cụ thể, báo cáo vào kỳ giữa năm. Các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, dự án phải có nguồn lực đảm bảo, bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, kiểm soát bội chi.

Đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảm ơn các ý kiến thảo luận, tham gia góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ: “Những ý kiến trí tuệ, sâu sắc đó không những giúp hoàn thiện tốt hơn cho bản Quy hoạch Thủ đô, mà còn có ý nghĩa góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “Văn hiến - Văn Minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, là thành phố kết nối toàn cầu, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới như Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ”.

Bí thư Thành ủy khẳng định, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai theo từng phân kỳ giai đoạn 5 năm và hằng năm, cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề cụ thể và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên gắn với việc cân đối, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm đưa Quy hoạch Thủ đô vào cuộc sống.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Nhấn mạnh khối lượng công việc trước mắt đặt ra còn rất lớn, Bí thư Thành ủy đề nghị, các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề cho năm 2025, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

“Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại hội nghị ngày hôm nay, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ sẽ chủ động bắt tay ngay vào xây dựng các các chương trình, kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của hội nghị; tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.