Chính trị

Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định 4 nhóm nội dung quan trọng

Vũ Thủy 15/05/2024 09:06

Sáng 15-5, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

1-2-.jpg
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội…

hdnd01.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp thứ mười sáu, kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của thành phố, trên cơ sở thống nhất với UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười sáu để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp thiết gồm 4 nhóm:

Một là, HĐND thành phố xem xét về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội. Đây là nội dung quan trọng thực hiện theo Nghị quyết số 18 ngày 25-10-2017 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37 ngày 24-12-2018, Kết luận số 48 ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, triển khai của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố.

hdnd02.jpg
Biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Hai là, HĐND thành phố xem xét về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Đây là nội dung quan trọng, cần thiết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy định trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tiễn của thành phố và tiếp tục phương châm tăng cường phân cấp, ủy quyền theo Nghị quyết số 23 ngày 12-9-2022 của HĐND thành phố về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

hdnd04.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Ba là, HĐND thành phố xem xét quyết nghị 3 cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tư pháp, xây dựng gồm: Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 4-7-2023 của HĐND thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội; quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử; ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

hdnd05.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Bốn là, HĐND thành phố sẽ xem xét báo cáo của UBND thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và bổ sung, bố trí vốn cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, giao thông, đô thị, để kịp thời giải quyết, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

"Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố với những nội dung quan trọng, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để quyết nghị các nội dung theo chương trình kỳ họp", Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định 4 nhóm nội dung quan trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.