Chính trị

Huyện ủy Mỹ Đức quán triệt, triển khai các chỉ thị của Thành ủy Hà Nội

Kim Nhuệ 22/09/2023 - 11:06

Ngày 22-9, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24 và Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm giải quyết công việc và phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

dai-bieu-du-my-duc.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có hơn 100 lãnh đạo phòng, ban chuyên môn của huyện, bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20-9-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm, hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, quán triệt quan điểm người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn tính mạng người dân là trên hết, trước hết; lấy chủ động phòng ngừa là chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”…

pho-bi-thu-hai.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai quán triệt các chỉ thị của Thành ủy Hà Nội.

Quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm tới những gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc; cung cấp cách nhận biết về biểu hiện vi phạm để cán bộ, công chức “tự soi, tự sửa”, tự rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao…

bi-thu-dung.jpg
Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng kết luận, chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng đề nghị, ngay sau hội nghị, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị… phải khẩn trương quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân theo phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, đúng quy định…

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 25, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức yêu cầu UBND huyện, các cơ quan ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan chức năng của huyện tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở tổ chức thực hiện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở có trách nhiệm thường xuyên sâu sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện có hiệu quả, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chỉ thị số 25 về Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ theo quy định…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện ủy Mỹ Đức quán triệt, triển khai các chỉ thị của Thành ủy Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.