Nghị quyết và Cuộc sống

Huyện Sóc Sơn: Tăng cường kỷ luật, tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ

Hoàng Văn 18/09/2023 - 19:05

Quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong thực hiện nhiệm vụ.

ss1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà quán triệt Chỉ thị 24.

Ngày 18-9, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà đã quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội (Chỉ thị 24) tới toàn thể lãnh đạo, công chức trong hệ thống chính trị.

Cụ thể hóa Chỉ thị 24 của Thành ủy, Huyện ủy Sóc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 154-KH/HU ngày 31-8-2023 trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn cũng như các yêu cầu, nhiệm vụ của huyện với các nhóm nội dung, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện. Huyện ủy Sóc Sơn đã giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

ss2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà nhấn mạnh, Chỉ thị 24 của Thành ủy và Kế hoạch 154-KH/HU của Huyện ủy có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong thực hiện nhiệm vụ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng và các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của huyện.

Đồng chí Nguyễn Nam Hà yêu cầu các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Huyện ủy tiếp tục đổi mới, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đơn vị đề ra.

Theo (HNMO)
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Sóc Sơn: Tăng cường kỷ luật, tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.