Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.