Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.