Theo dõi Báo Hànộimới trên

HĐND quận Nam Từ Liêm họp xem xét nhiều nghị quyết quan trọng

Hiền Phương| 16/05/2023 13:18

(NSHN) - Ngày 16-5, HĐND quận Nam Từ Liêm, khóa III tổ chức kỳ họp thứ chín để xem xét nhiều nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp này, HĐND quận xem xét, quyết nghị 5 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của HĐND quận; việc bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách quận năm 2023; việc ban hành nội quy kỳ họp HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh kỳ họp.

Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của HĐND quận đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp sâu sắc, thẳng thắn và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án. HĐND quận đề nghị trên cơ sở nghị quyết được thông qua, UBND quận tiếp thu đầy đủ các ý kiến và tổ chức triển khai thực hiện các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận cho thôi làm nhiệm vụ 1 đại biểu HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt nhấn mạnh: Sau kỳ họp này, Thường trực HĐND quận sớm hoàn chỉnh hồ sơ kỳ họp, ban hành nghị quyết và báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. Các phòng, ban, ngành, chính quyền các phường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương chỉ đạo, tập trung thực hiện theo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã được đề ra, tích cực chuẩn bị các nội dung HĐND quyết định trong kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Chủ tịch HĐND quận đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với HĐND, UBND quận; các cử tri và các tầng lớp nhân dân trong quận đồng tình, ủng hộ, đóng góp ý kiến và tăng cường sự giám sát để HĐND và UBND quận hoàn thành trọng trách được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND quận Nam Từ Liêm họp xem xét nhiều nghị quyết quan trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.