Kinh tế

Hà Nội triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Hương Ly 09/07/2024 18:44

Chiều 9-7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn Hà Nội.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Lê Thị Đức Hạnh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị. Ảnh Viết Thành

Hơn 1 triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách đã được vay vốn

Báo cáo do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trình bày cho thấy, ngay sau khi Chỉ thị số 40-CT/TƯ được ban hành, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, tổ chức, đơn vị kịp thời triển khai quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.

td-a-hai-pct.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại hội nghị - Ảnh: Viết Thành

Xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và các cấp, ngành, tín dụng chính sách xã hội luôn được coi là một trong những giải pháp căn cơ, trọng điểm để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của từng địa phương về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

td-pgd-so-ld-.jpg
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Dân trình bày tham luận tại hội nghị - Ảnh: Viết Thành

Hiện nay, toàn thành phố đang quản lý và triển khai thực hiện cho vay 19 chương trình tín dụng chính sách; doanh số cho vay 10 năm giai đoạn 2015 đến 30-4-2024 là 38.759 tỷ đồng với 1.031.013 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, doanh số thu nợ đạt 28.078 tỷ đồng. Tổng dư nợ 19 chương trình tín dụng đến 30-4-2024 đạt 15.397 tỷ đồng với 272.412 khách hàng đang vay vốn, tăng 10.676 tỷ đồng so với đầu năm 2014.

td-hai-hoa.jpg
Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa trình bày tham luận tại hội nghị - Ảnh: Viết Thành

Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cũng đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung công việc được ủy thác, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, chính quyền địa phương trong việc quản lý và củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội.

td-nguoi-dan-vay-von-.jpg
Ông Nguyễn Kim Khôi (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) - người dân được thụ hưởng chính sách tín dụng xã hội phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Viết Thành

Cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, hằng năm HĐND, UBND các cấp đã quan tâm bố trí ngân sách chuyển vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến ngày 30-4-2024, tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đạt 15.452 tỷ đồng, tăng 10.715 tỷ đồng (226%) so với năm 2014. Trong đó: Nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 8.713 tỷ đồng, tăng 7.616 tỷ đồng (694%) so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 56% trên tổng nguồn vốn cho vay.

td-a-son-ban-kttw.jpg
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Chỉ thị số 40-CT/TƯ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được đã cho thấy, Chỉ thị số 40-CT/TƯ đã đi vào cuộc sống, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cũng mong muốn, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân; lồng ghép các mục tiêu tín dụng chính sách vào các mục tiêu của địa phương qua đó thực hiện tốt các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta đã đặt ra khi triển khai chính sách tín dụng xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, trong 10 năm qua, Chỉ thị số 40-CT/TƯ đã được triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, gắn với cơ chế đặc thù của thành phố Hà Nội, qua đó, đã tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh Viết Thành

Qua đó đã góp phần triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của thành phố về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và đẩy lùi tín dụng đen, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TƯ, Kết luận số 06-KL/TƯ của Ban Bí thư, chủ trương của thành phố về tín dụng chính sách xã hội, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, nhất là công tác kiểm tra của Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, của Chủ tịch UBND cấp xã, của các tổ chức chính trị - xã hội… để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện cũng như nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

td-c-hong-ha.jpg
td-a-hai-.jpg
td-c-hanh-.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố trao Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: Viết Thành

Trong đó, cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động, bình xét đối tượng vay vốn đoàn viên, hội viên trong việc vay vốn; hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị UBND thành phố trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của thành phố hằng năm, tiếp tục nghiên cứu chuyển một phần ngân sách sang chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố cho người dân vay vốn. Các cấp, các ngành, các tổ chức và đơn vị có liên quan chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn kết giữa đầu tư các mô hình kinh tế với việc triển khai tín dụng chính sách xã hội và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề để người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định việc tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và trong từng giai đoạn; đưa nội dung triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội gắn với bố trí nguồn lực tại địa phương, coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, lâu dài để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 25 cá nhân; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tặng giấy khen cho 12 tập thể, 6 cá nhân của ngân hàng và 6 tập thể và 12 cá nhân cán bộ phối hợp, kiêm nhiệm đã có thành tích xuất sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.