Cải cách hành chính

Hà Nội: Tiếp tục thi tuyển trưởng, phó trưởng phòng các ban Đảng và một số cơ quan

Đình Hiệp 25/04/2024 - 18:21

Hà Nội khuyến khích các đơn vị lựa chọn hình thức thi tuyển nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy.

thi-tuyen.jpg
Thí sinh dự kỳ thi tuyển chức danh quản lý cấp phòng của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thực hiện bài thi viết, tháng 3-2023. Ảnh: Hà Vũ

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, ngày 25-4, ký ban hành Thông báo số 1670-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Đề án 21-ĐA/TU về thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Báo Hànộimới.

Thông báo nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy họp ngày 17-4-2024 nghe Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo về kết quả thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 25-10-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Ban Tổ chức Thành ủy trình bày Báo cáo số 323-BC/BTCTU, ngày 29-2-2024 và các ý kiến phát biểu thảo luận, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận như sau:

Thống nhất nội dung báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy về kết quả thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 25-10-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các ban đảng, Văn phòng Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Báo Hànộimới.

Các cơ quan, đơn vị nói trên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng ở cơ quan, đơn vị theo Đề án số 21-ĐA/TU ngày 25-10-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó xác định rõ đối tượng bắt buộc thi tuyển và đối tượng được chủ động lựa chọn quy trình bổ nhiệm.

Nhóm đối tượng bắt buộc thi tuyển: Đề nghị thực hiện thi tuyển tối thiểu 1 chức danh trong năm 2024 đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị chưa tổ chức thi tuyển theo Đề án số 21- ĐA/TU gồm: Ủy ban kiểm tra Thành ủy; Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ban Nội chính Thành ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; Liên đoàn Lao động thành phố; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Báo Hànộimới.

Trường hợp gặp khó khăn, chưa có điều kiện tổ chức thi tuyển (những chức danh tại các đơn vị thành lập mới, sáp nhập, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc; các chức danh có tính đặc thù, cấp bách), cơ quan, đơn vị báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định việc thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ (nguồn tại chỗ hoặc nguồn ngoài) theo Quy định 12-QĐ/TU ngày 8-5-2023 của Thành ủy Hà Nội về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Nhóm đối tượng được chủ động lựa chọn quy trình bổ nhiệm gồm: Các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện thi tuyển tối thiểu 1 chức danh theo Đề án số 21-ĐA/TU và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Toàn văn Thông báo tại đây: thong-bao-1670.pdf

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tiếp tục thi tuyển trưởng, phó trưởng phòng các ban Đảng và một số cơ quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.