Cải cách hành chính

Hà Nội rút ngắn thời gian thực hiện với 2 quy trình nội bộ

Mai Hữu 31/10/2023 - 10:56

Hà Nội sẽ đơn giản hóa quy trình nội bộ lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, lĩnh vực công tác văn phòng thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5486/QĐ-UBND ngày 27-10-2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa quy trình nội bộ lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, lĩnh vực công tác văn phòng thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa việc xây dựng, trình ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố đối với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành (lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính).

Nội dung đơn giản hóa là thời gian giải quyết giảm 1 ngày so với quy định (đối với trường hợp dự thảo Quyết định công bố đáp ứng đủ điều kiện về nội dung và hình thức). Thời gian theo quy định hiện hành trong vòng 5 ngày, thực tế thấy có thể rút ngắn 1 ngày còn 4 ngày (giảm 20% thời gian quy định), tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục hành chính nội bộ nêu trên.

Từ đó, UBND thành phố cũng kiến nghị sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31-10-2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 21-3-2023 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, lĩnh vực hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Thành phố cũng đơn giản hóa việc xây dựng, trình ban hành văn bản về việc xin nghỉ phép năm của cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố (lĩnh vực công tác văn phòng).

Nội dung đơn giản hóa là thời gian thực hiện xuống 2 ngày làm việc so với quy định. Thời gian theo quy định hiện hành tối đa tại Văn phòng UBND thành phố là 7 ngày làm việc, thực tế thấy có thể rút ngắn được 2 ngày, còn 5 ngày làm việc (tương đương 28% thời gian quy định).

Từ việc đơn giản hóa thủ tục này, kiến nghị sửa đổi Quyết định số 5069/QĐ-UBND ngày 6-10-2023 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công tác văn phòng thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội rút ngắn thời gian thực hiện với 2 quy trình nội bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.