Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Phấn đấu kết quả giải ngân đầu tư công đến hết tháng 6-2023 đạt khoảng 40-45%

Tiến Thành| 21/03/2023 18:37

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20-3-2023 thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023.

Mục tiêu được UBND thành phố đặt ra trong kế hoạch là phấn đấu đạt kết quả giải ngân đầu tư công đến hết tháng 6 năm nay khoảng 40-45%; phấn đấu cả năm 2023 đạt từ 95-100% kế hoạch đề ra.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, trình HĐND thành phố phê duyệt tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2023 (dự kiến đầu tháng 7-2023) đối với 62 dự án mới đã được dự kiến nguồn vốn tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 mà đến nay chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn tất các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đối với 106 dự án cấp thành phố thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án; hoàn thành trong quý II và quý III-2023.

Đối với các dự án chuyển tiếp cấp thành phố cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án mới được giải ngân năm 2023 như: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, các sở chuyên ngành thẩm định trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, hoàn thành trong tháng 4-2023.

Trong đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố 8 dự án; Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội 3 dự án; UBND huyện Ứng Hòa 3 dự án; UBND thị xã Sơn Tây 2 dự án; UBND huyện Sóc Sơn 2 dự án; 14 đơn vị, địa phương khác với mỗi đơn vị, địa phương 1 dự án…

Đối với các dự án cấp thành phố chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt; Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành trong tháng 3-2023.

Đối với các dự án cấp thành phố chưa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, các sở chuyên ngành thẩm định trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, hoàn thành trong tháng 6-2023.

Đối với các dự án cấp huyện, giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn sớm hoàn thiện các báo cáo thẩm định để trình cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thiết kế kỹ thuật - dự toán; kết quả đấu thầu; quyết định điều chỉnh dự án.... hoàn thành trong tháng 4-2023.

Đối với các dự án vướng mắc về giải phòng mặt bằng (đến thời điểm 1-3-2023 là 98 dự án, gồm 75 dự án cấp thành phố và 23 dự án ngân sách cấp thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện). UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân; đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để giải quyết hoặc báo cáo UBND thành phố đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố (hoàn thành trong tháng 4-2023 đối với các dự án có vướng mắc về nguồn gốc đất; hoàn thành trong tháng 5-2023 đối với các dự án có vướng mắc về giá)…

Về kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng theo quy định của Luật Đầu tư công và yêu cầu của thành phố. Hằng tháng, các Phó Chủ tịch UBND thành phố, các sở chuyên ngành thực hiện giao ban xây dựng cơ bản theo chuyên đề đối với các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Tỷ lệ giải ngân của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và việc không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp là một trong những trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Phấn đấu kết quả giải ngân đầu tư công đến hết tháng 6-2023 đạt khoảng 40-45%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.