Nông nghiệp

Hà Nội đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Thúy Nga 14/01/2024 - 18:18

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội thành Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường Hà Nội.

chi-cuc.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Trung Kiên

Theo quyết định, Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường Hà Nội là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý, phát triển, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo quản, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, ngoài các nhiệm vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về đăng ký, cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận, xác nhận thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật, phân công, ủy quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…, Chi cục còn được giao thêm lĩnh vực phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản.

Theo đó, Chi cục có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến gắn với sản xuất và thị trường các ngành hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển chế biến, bảo quản đối với các ngành hàng nông sản, lâm sản, thủy sản và muối.

Thực hiện công tác thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường, chương trình phát triển thị trường, xúc tiến thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức công tác xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.