Cải cách hành chính

Hà Nội đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính

Đình Hiệp 28/11/2023 - 19:39

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền theo Quyết định số 4610/QĐ- UBND của UBND thành phố; căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, tổng hợp, đề xuất, bổ sung các phương án thực hiện ủy quyền năm 2024. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về cải cách hành chính nhà nước năm 2023.

hanh-chinh.jpg
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Quang

Đó là nội dung nêu trong Thông báo số 1440-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, vừa được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành.

Trong thông báo số 1440-TB/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố đẩy mạnh tiến độ, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời, rà soát việc sử dụng tài sản công được giao tránh thất thoát, lãng phí; tập trung xây dựng định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, đề xuất định mức đầu tư; xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt xây dựng, bổ sung, hoàn thiện danh mục, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ công, tập trung một số nội dung. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ công lĩnh vực thông tin và truyền thông, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. Thí điểm trao quyền tự chủ toàn diện một số đơn vị, đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả, làm cơ sở nhân rộng triển khai thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kiến nghị, đề xuất Trung ương sớm ban hành 17 định mức kinh tế - kỹ thuật, 1 đơn giá thuộc thẩm quyền Trung ương; hướng dẫn 7 định mức kinh tế - kỹ thuật, 16 đơn giá thuộc thẩm quyền thành phố nhưng cần Trung ương hướng dẫn. Trong thời gian chờ hướng dẫn của Trung ương, đề nghị cho phép ban hành giá tạm thời.

Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện danh mục, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ công phải ban hành trong năm 2023, trong đó tập trung những lĩnh vực (công thương, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, tư pháp) trình HĐND thành phố ban hành tại kỳ họp HĐND thành phố gần nhất (trường hợp không thể hoàn thành cần báo cáo, giải trình rõ kèm theo tiến độ trong thời gian tới).

Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc xây dựng danh mục, định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước gắn với lộ trình chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính; cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân, khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động.

Về quy trình công tác, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế làm việc, quy trình công tác. Trong đó, tập trung xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ, công việc liên thông, quy chế phối hợp và mối quan hệ công tác giữa các sở, ngành, đơn vị theo hướng rõ nhiệm vụ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Quy chế tập thể lãnh đạo UBND thành phố ủy quyền lãnh đạo UBND thành phố phụ trách lĩnh vực chủ động giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tập thể giữa 2 kỳ họp và báo cáo kết quả với tập thể tại kỳ họp gần nhất hoặc mô hình điểm Thường trực UBND thành phố bao gồm lãnh đạo UBND thành phố và các lãnh đạo sở, ngành liên quan chủ động giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tập thể lãnh đạo UBND thành phố ủy quyền của Văn phòng UBND thành phố.

Định kỳ đánh giá, kiểm đếm công khai, minh bạch và đề nghị giải trình đối với các sở, ngành, đơn vị chậm, muộn tiến độ, không thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao của Văn phòng UBND thành phố. Sở Ngoại vụ nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp công tác đối ngoại giữa Sở với Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.