Cải cách hành chính

Hà Nội: Bảo đảm điều kiện để VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính từ 1-7-2024

Hoài Thu 30/05/2024 - 15:48

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1661/UBND-KSTTHC triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người người dân, doanh nghiệp.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-tuandiep-2022-07-18-_bo-phan-mot-cua-cua-ubnd-.jpg
Bộ phận “một cửa” của UBND phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) bố trí đủ trang thiết bị để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Quang Thái

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các đơn vị thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của đơn vị đáp ứng phù hợp yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

UBND thành phố cũng chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 1-2-2024 của UBND thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của UBND thành phố. Các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1-7-2024 theo quy định.

Các sở, ngành tiếp tục rà soát, tái cấu trúc, triển khai các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần; ưu tiên triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông; ưu tiên rà soát tái cấu trúc quy trình tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024 đồng thời với việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc lại quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bảo đảm điều kiện để VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính từ 1-7-2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.