Chính trị

Đóng góp ý kiến dự thảo đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025)

Theo TTXVN 05/03/2024 - 06:43

Ngày 4-3, tại tỉnh Đồng Tháp, Ban Tổ chức Trung ương (cơ quan Thường trực của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV) tổ chức Hội nghị các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp ý kiến dự thảo đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị.

dong-thap-4324d.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, gồm: Văn kiện; Kinh tế - xã hội; Nhân sự; Điều lệ Đảng; Tổ chức phục vụ đại hội.

Tiểu ban Điều lệ Đảng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để thông qua chương trình làm việc, kế hoạch làm việc, cụ thể hóa thời gian, lộ trình việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban từ khi thành lập đến Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Nhiệm vụ của Tiểu ban Điều lệ Đảng là xây dựng một số đề cương, báo cáo, trong đó có đề cương Báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết thêm, Báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) là một trong những báo cáo rất quan trọng, vì vậy cần được xem xét một cách toàn diện, khách quan và lấy ý kiến từ Trung ương đến cơ sở; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các địa phương trong cả nước, Tiểu ban Điều lệ Đảng sẽ hoàn thiện đề cương và xin ý kiến của Trung ương để triển khai.

Trong dự thảo đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025), ngoài phần mở đầu, đề cương gồm các phần liên quan đến kết quả công tác xây dựng Đảng từ năm 2021 đến 2025 như: Xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…

* Cùng ngày, tại tỉnh Gia Lai, Tiểu ban Điều lệ Đảng (Đại hội XIV của Đảng) tổ chức “Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban các địa phương vùng Tây Nguyên”. Hội nghị do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng là công trình tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cần sự phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý.

Báo cáo chính trị phải là báo cáo trung tâm, phải đạt ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương lớn, qua đó tạo sự nhất quán về quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do đó, các ý kiến đóng góp tại hội nghị cần trọng tâm, xoay quanh bố cục dự thảo, các nội dung trọng điểm, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó trong dự thảo, cụ thể hóa sâu sắc các phương hướng thực hiện để có báo cáo trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tại hội nghị, các đại biểu và lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên là: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đã góp ý nhiều nội dung trong dự thảo. Các ý kiến phát biểu, đóng góp được tập hợp đầy đủ, chuyển cho các bộ phận của Ban Tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đóng góp ý kiến dự thảo đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.