Góc nhìn

Dồn sức về đích nông thôn mới

Bắc Vũ 09/07/2024 - 06:31

Kết quả thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU (ngày 17-3-2021) của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” đã, đang mang lại diện mạo mới văn minh, hiện đại cho khu vực nông thôn Thủ đô.

Đáng kể hơn, chất lượng đời sống nhân dân được nâng lên, nhiều nơi đã tiệm cận mức sống của khu vực đô thị phát triển.

Diện mạo nông thôn đổi thay mạnh mẽ phải kể đến thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Với quan điểm không có điểm dừng, sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới, các huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Theo đó, đến nay, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của thành phố là 186 xã và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, trong tháng 6-2024, thành phố thẩm định thêm 2 xã đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thành quả thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU chưa dừng ở đó. Về khu vực nông thôn hiện nay có thể thấy, bên cạnh diện mạo làng quê hiện đại, văn minh là các ngành nghề thủ công truyền thống phát triển và ngày càng mở rộng.

Bên cạnh đó, hệ thống các cụm, điểm, khu công nghiệp gia tăng nhanh chóng đã giúp người dân nông thôn có việc làm và thu nhập ổn định. Chưa kể, phát triển kinh tế nông nghiệp cũng đang có những thay đổi đáng kể từ trong nhận thức của nông dân. Đó là quá trình tái cơ cấu nông nghiệp đã, đang gắn chặt hơn với xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững gắn với những thành tựu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường.

Những thành quả đáng tự hào kể trên đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn theo hướng bền vững. Đến nay, thành phố chỉ còn 676 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,03%; trong đó, 7/18 huyện, thị xã không có hộ nghèo là: Sơn Tây, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu về đích trước 1 năm đối với các mục tiêu trong Chương trình số 04-CTr/TU. Cụ thể là được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có thêm ít nhất 4 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Cùng với các mục tiêu quan trọng này là chỉ tiêu phấn đấu đưa thu nhập của người dân nông thôn năm 2024 đạt 75 triệu đồng/người/năm (năm 2023 đạt 66 triệu đồng); giảm hộ nghèo; phát triển thêm nhiều sản phẩm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…

Hiện thực hóa các nhiệm vụ nêu trên là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các địa phương cần chủ động, linh hoạt, làm đâu chắc đấy đối với từng mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, các huyện, thị xã cần chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp huyện, cấp xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để triển khai thực hiện, bảo đảm mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng về xây dựng nông thôn mới và duy trì, nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn.

Và trên hết là phải tạo ra phong trào liên tục, thường xuyên, bền bỉ trong khu vực nông thôn Thủ đô, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dồn sức về đích nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.