Giáo dục

Đến năm 2025, ngành Giáo dục phấn đấu trồng 1 tỷ cây xanh

Thống Nhất 21/02/2024 - 17:29

Các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên tích cực tham gia trồng cây xanh, góp phần hoàn thành mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là khoảng thời gian các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên cả nước tổ chức phát động phong trào trồng cây xanh tại đơn vị.

trong-cay-xanh.jpg
Ngành Giáo dục phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh.

Nhằm bảo đảm hiệu quả của phong trào, đồng thời tăng ý nghĩa giáo dục cho học sinh, trong văn bản vừa gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, nhà trường tiếp tục tổ chức trồng cây trong toàn ngành. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường cao đẳng phát động và tổ chức hiệu quả phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024.

Các đơn vị, nhà trường tăng cường phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tại địa phương tổ chức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên tham gia trồng cây xanh tại địa phương, trong khuôn viên trường học bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Đồng thời, các đơn vị, nhà trường cần quan tâm giáo dục học sinh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh; tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên tích cực tham gia trồng cây xanh, trồng rừng, góp phần hoàn thành mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, nhà trường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng; ý nghĩa của việc trồng cây xanh, trồng rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị, nhà trường tiếp tục chỉ đạo tổ chức giảng dạy lồng ghép các chuyên đề tìm hiểu vai trò, tác dụng, giá trị cây xanh, rừng đối với đời sống con người trong các môn học, hoạt động giáo dục và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

Tại Hà Nội, theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn vào cuối tháng 2-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến năm 2025, ngành Giáo dục phấn đấu trồng 1 tỷ cây xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.