Giáo dục

Danh mục 41 sách giáo khoa lớp 5 được sử dụng từ năm học tới

Thống Nhất 08/12/2023 - 13:43

Năm học 2024-2025, học sinh lớp 5 trên cả nước sẽ học theo sách giáo khoa mới. Để làm căn cứ cho các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa đưa vào giảng dạy, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành quyết định phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025.

Theo quyết định được phê duyệt, có 41 sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục dành cho học sinh lớp 5 sẽ được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học tới. Đây là các sách giáo khoa mới được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hiện tại, học sinh lớp 5 trên cả nước học sách giáo khoa thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Cả nước có ba khối lớp đang thực hiện năm cuối cùng của Chương trình giáo dục phổ thông 2006 gồm: Lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các nhà trường tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào giảng dạy từ năm học tới.

Danh mục sách giáo khoa lớp 5 được sử dụng từ năm học 2024-2025 cụ thể như sau:

1(2).jpg
2(1).jpg
3(1).jpg
4(1).jpg
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Danh mục 41 sách giáo khoa lớp 5 được sử dụng từ năm học tới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.