Công nghệ

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Bảo Minh 20/11/2023 - 07:04

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công văn số 1112/TTg-ĐMDN ngày 18-11-2023 đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội.

bcp.cdnchinhphu.vn-thumb_w-640-334894974524682240-2023-11-18-_66666666666666-1700298425598326228332.jpg
Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

Công văn nêu rõ, đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội. Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo đúng quy định của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5-4-2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1-8-2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.

* Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 1632/QĐ-BKHCN ngày 21-6-2017 về việc ủy quyền cho Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100508439 đăng ký lần đầu ngày 13-10-2009, thay đổi lần thứ 13 ngày 20-6-2022, trong đó vốn điều lệ 300.000 triệu đồng. Công ty có 10 chi nhánh, 2 công ty con (Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Hòa Lạc (tỷ lệ nắm giữ 100% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Vinalines Hòa Lạc Logistics (tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ)).

Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc có ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, triển khai đầu tư dự án hạ tầng các phân khu, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ logistics, công nghệ cho nhà đầu tư, phối hợp tổ chức quản lý, vận hành hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.