Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cầu Giấy phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hà Phong 13/03/2024 - 18:18

Ngày 13-3, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức triển khai cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 trên địa bàn quận.

img_20240313_145550.jpg
Nhấn nút phát động cuộc thi.

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Cầu Giấy có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi, Hội đồng giám khảo). Khuyến khích sự tham gia của: Báo cáo viên cấp quận, giảng viên, học viên các học viện, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận, lực lượng vũ trang quận; cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 quận; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn trên địa bàn quận.

img_20240313_165832.jpg
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến chủ trì lễ phát động.

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, tiếp nối những thành công của năm 2023, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 với mong muốn triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, phát huy ý thức, trách nhiệm, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy đề nghị các đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, như: Cổng thông tin điện tử quận, các trang fanpage của quận và của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là những điểm mới so với các cuộc thi trước. Thông qua đó, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân và người nước ngoài trên địa bàn quận quan tâm đến Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy đề nghị các đơn vị chuẩn bị, tổ chức cuộc thi phải được tiến hành bài bản, chu đáo; công tác thẩm định, đánh giá các tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu Giấy phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.