Chính trị

Bà Bùi Thị Ngọc Lan tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên

Bạch Thanh 17/05/2024 - 16:51

Trong hai ngày 16 và 17-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029.

phuxuyen2.jpg

Báo cáo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên Bùi Thị Ngọc Lan khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Phú Xuyên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; duy trì, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương; giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua lao động, sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Phú Xuyên đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hơn 89,6 tỷ đồng tiền mặt, hiến 17.291m2 đất, tham gia 69.566 ngày công lao động, ủng hộ bằng nhiều hiện vật khác, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên chọn 3 khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc kết nạp tổ chức thành viên, thành lập tổ chức và tập hợp lực lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt. Phát huy dân chủ, sáng kiến, đóng góp của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chăm lo, củng cố, xây dựng hệ thống Mặt trận vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

mttq-vn-px.jpg
Đại hội đã hiệp thương cử 63 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên khóa XIX. Ảnh Thanh Xuân

Đại hội đã hiệp thương cử 63 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Bùi Thị Ngọc Lan tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên khóa XIX.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Bùi Thị Ngọc Lan tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.