Chính trị

Xây dựng giai cấp Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh

Hà Phong 03/12/2023 14:50

Ngày 3-12, ngay sau phiên bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội.

3(3).jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trả lời các câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí.

Thông tin về những nhiệm vụ quan trọng sẽ được các cấp Công đoàn triển khai để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn phong trào công nhân, hoạt động công đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, trước mắt là xây dựng và ban hành 4 chương trình trọng tâm, 1 nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ.

Đó là: Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033; Chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023-2028; Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028; Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn.

Đặc biệt, năm 2024, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, cũng là năm tổ chức Công đoàn kỷ niệm 95 năm ngày thành lập; cùng với đó, Luật Công đoàn (sửa đổi, bổ sung) sẽ được Quốc hội thảo luận, ban hành; nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động sẽ tiếp tục được tập trung trong bối cảnh người lao động vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do doanh nghiệp thiếu đơn hàng.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn mong muốn, tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí cho mục tiêu nhân văn, cao cả là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, để đoàn viên, người lao động được thụ hưởng thành quả phát triển đất nước tương xứng với những đóng góp của họ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng giai cấp Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.