Chính trị

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội

HNM 10/02/2024 - 06:48

Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, giao dịch quốc tế.

Do đó, Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

ctn1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Hà Nội cần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình; phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phát hiện, tấn công trấn áp các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các khu vực phòng thủ trong thế bố trí chiến lược của cả nước. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

Hà Nội phát triển kinh tế phải đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Thủ đô xứng tầm với truyền thống văn hiến ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội; thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, nơi lan tỏa niềm tin và hy vọng. Cần chú trọng bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, bản sắc và truyền thống xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thủ đô cần thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp; tăng cường cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp. Quán triệt thực hiện tốt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân. Lòng dân là thước đo mọi quyết sách. Lòng dân yên thì thế nước mới vững. Dân ủng hộ hoàn toàn thì mới thắng lợi hoàn toàn.

Cần không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có cơ cấu, số lượng hợp lý, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe, khả năng cơ động, bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, phương tiện; tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Thủ đô; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tăng cường mở rộng, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, chú trọng và phát huy hoạt động đối ngoại của Đảng, chính quyền, trong đó có đối ngoại quốc phòng, an ninh và ngoại giao nhân dân. Đây là nhiệm vụ mà Hà Nội có thế mạnh, cần phải mở rộng hơn việc giao lưu với các thủ đô hay thành phố, địa phương của các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước, tranh thủ thuận lợi thời cơ để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh việc duy trì tốt mối quan hệ với địa phương các quốc gia thì cần có mối quan hệ mật thiết đối với các địa phương, khu vực phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng; thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã ký với các nước và địa phương quanh Hà Nội. Với tinh thần Hà Nội không chỉ vì Hà Nội mà còn vì các địa phương xung quanh và cả nước.

(Trích phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 29-3-2023).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.