Văn nghệ

Tiếp tục đóng góp tích cực cho nền văn học, nghệ thuật

An Nhi 05/09/2023 22:44

Tối 5-9, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (10/9/2003 - 10/9/2023).

Hội đồng vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

dai-bieu.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự, phát biểu chúc mừng và định hướng nhiệm vụ cho Hội đồng những năm tới.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và là Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng nhiệm kỳ đầu tiên; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương.

ca-mua-nhac.jpg
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Diễn văn tại buổi lễ, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nêu rõ, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương được Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) quyết định thành lập ngày 10-9-2003. Việc thành lập Hội đồng là quyết định kịp thời, đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén, chủ động và sáng suốt của Đảng đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật được Đảng ta khẳng định là “bộ phận rất quan trọng và đặc biệt tinh tế của văn hóa”.

nguyen-the-ky.jpg
PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đọc diễn văn kỷ niệm.

Trải qua 20 năm xây dựng, trưởng thành với gần 5 nhiệm kỳ hoạt động, hội đồng đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; coi trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn giúp Đảng, Nhà nước xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiều nghị quyết, chính sách, chương trình ở tầm chiến lược, vĩ mô về văn hóa, văn nghệ; tư vấn và hỗ trợ nhiều ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ; tiến hành nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp ban đảng có hàm lượng khoa học và tính thiết thực cao; bồi dưỡng các cây bút lý luận, phê bình trẻ; thẩm định và trao Tặng thưởng của Ban Bí thư cho các tác giả có tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất sắc và hỗ trợ xuất bản cho các bản thảo sách có chất lượng cao…

nguyen-trong-nghia.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương nỗ lực, sáng tạo và thành tích mà Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã đạt được trong 20 năm qua; từng bước khẳng định vai trò, vị thế, uy tín trong đời sống văn học, nghệ thuật; không ngừng đổi mới, sáng tạo cả nội dung và phương thức hoạt động; tập hợp, kết nối trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, nhất là đội ngũ lý luận, phê bình và văn nghệ sĩ cả nước; góp phần thiết thực thúc đẩy sự phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà; tư vấn giúp Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhất là công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật…

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cùng các cơ quan tư tưởng, văn hóa, văn nghệ và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước cần quán triệt, thấm nhuần sâu sắc bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và tại Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; hiện thực hóa thành phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác của Hội đồng trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội đồng huy động tối đa kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong cả nước; nâng cao năng lực phát hiện, dự báo, tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn một cách khoa học và có tính hệ thống, lý giải thấu đáo và thuyết phục những vấn đề lớn đang đặt ra trong đời sống văn hóa, văn nghệ nước nhà; coi trọng tư vấn cho Đảng, Nhà nước các vấn đề quan trọng, chuyên sâu, cấp thiết; phát huy vai trò nền tảng, chủ đạo của mỹ học Mác-xít, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; tổ chức nghiên cứu thấu đáo tư tưởng văn nghệ truyền thống của cha ông; đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa lý luận văn hóa, văn nghệ trên thế giới.

Cùng với đó, Hội đồng cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam và hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam; chú trọng tư vấn cơ chế, chính sách phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới...

Tại buổi lễ, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và Ban Biên tập Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khai trương Tạp chí điện tử với tên miền https://lyluanphebinh.vn, đánh dấu bước phát triển mới về nội dung, hình thức, công nghệ của tạp chí, nối dài kênh thông tin, mở rộng diễn đàn nghiên cứu, trao đổi học thuật về văn học, nghệ thuật trên nền tảng số và kết nối internet.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục đóng góp tích cực cho nền văn học, nghệ thuật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.