Cải cách hành chính

Thực hiện Đề án số 06: Dễ làm trước, khó làm sau

Thúy Nga 07/02/2024 - 10:17

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 (Đề án số 06).

hanoimoi.com.vn-uploads-images-tienthanh-2023-04-05-_dvc-1-.jpg
Mô hình "Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà" của phường Trúc Bạch (quận Ba Đình). Ảnh: Mai Hữu

Kế hoạch nêu rõ, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, các cấp, ngành thành phố cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ cấp thành phố tới cơ sở; tích cực, chủ động triển khai 33 nhiệm vụ của địa phương trong năm 2024 bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần hoàn thành sớm nhiệm vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, thực hiện có hiệu quả Đề án 06 với tinh thần năm 2024 là “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”.

Kế hoạch cũng xác định rõ việc triển khai thực hiện Đề án 06 tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, ngành trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, bảo đảm phương châm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Đẩy mạnh các tiện ích phục vụ phát triển công dân số, tăng cường nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân gắn chíp, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để làm tốt việc này, UBND thành phố yêu cầu, trong quá trình triển khai, các sở, ngành và địa phương phải thực hiện một cách bài bản, đúng quy định, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí, đặc biệt là tránh hình thức; bảo đảm mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm tại địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện Đề án số 06: Dễ làm trước, khó làm sau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.