Thông báo

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

18/01/2024 21:00

Gói thầu: Nhập khẩu than theo điều kiện DPU đợt 1 năm 2024 (NK.DPU01/2024).

Notice of competitive offer

Package: Import of coal under DPU term for the first time in 2024 (NK.DPU01/2024).

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo mời chào hàng cạnh tranh tới các nhà thầu như sau:

Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company invites Offerors to submit competitive offer for the Package detailed as follows:

1. Bên mời thầu: Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

1. Offeree: Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company.

Địa chỉ: Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Address: No.5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

2. Tên gói thầu: Nhập khẩu than theo điều kiện DPU đợt 1 năm 2024 (NK.DPU01/2024).

2. Package: Import of coal under DPU term for the first time in 2024 (NK.DPU01/2024).

3. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 23-1-2024 đến 14h00 ngày 30-1-2024 (giờ Hà Nội).

3. Request for Offer (RFO) issuing time: From 23rd January 2024to 14:00,30th January 2024 (Hanoi time).

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Trước 14h00 ngày 30-1-2024 tại Văn phòng TMB.

4. Time and place for submitting Offer: Before 14:00,30th January at Offeree’s office.

5. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ đề xuất: 14h10 ngày 30-1-2024 tại Văn phòng Bên mời thầu.

5. Time and place for opening Offer: 14:10,30th January 2024 at Offeree’s office.

6. Thông tin chi tiết về nội dung hồ sơ yêu cầu đề nghị các nhà thầu xem tại website: thanmienbac.vn hoặc liên hệ với bên mời thầu theo số điện thoại: (+84) 24 3664 1010; email: business@northerncoal.vn.

6. For detailed information about the content of RFO, please visit the website: thanmienbac.vn or contact the Offeree via phone number: (+84) 24 3664 1010 or Email address: business@northerncoal.vn.

Trân trọng!

Regards!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.