Chính trị

Quận Thanh Xuân phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024

Tuấn Việt 28/02/2024 - 21:10

Chiều 28-2, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

nh-s-1..jpg
Nhiều cán bộ, đảng viên các đơn vị tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân Bùi Thu Trang đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của quận năm 2024 trên các lĩnh vực. Trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo và việc tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND, Công an, Ban Chỉ huy quân sự quận trên cơ sở quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Cụ thể là tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 3-6-2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TƯ ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định số 2387-QĐ/TU ngày 24-1-2022 của Thành ủy; Quyết định số 1266-QĐ/QU ngày 16-3-2022 của Quận ủy Thanh Xuân về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận Thanh Xuân”; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 1-10-2021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”; Đề án số 07-ĐA/QU ngày 28-9-2021 “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân khi áp dụng mô hình chính quyền đô thị”…

Về phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024, các đơn vị trong quận Thanh Xuân căn cứ phương hướng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn để phát động phong trào với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân để tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở năm 2024.

nh-s-4.jpg
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác Dân vận quận Thanh Xuân thời gian qua. Nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng chí yêu cầu hệ thống dân vận quận tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu đúng, thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả..; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị.

mai.jpg
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, xã hội. Việc tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Bí thư Quận ủy cũng chỉ đạo, trong năm 2024, công tác dân vận của Đảng bộ quận cần tiếp tục cụ thể hóa những định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.