Xã hội

Quận Hai Bà Trưng kỷ niệm 63 năm xây dựng và phát triển (31/5/1961 - 31/5/2024): Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đình Hiệp 30/05/2024 - 06:22

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong 5 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội quận Hai Bà Trưng cơ bản ổn định và phát triển.

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được tăng cường; công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, đúng chế độ; an ninh chính trị được giữ vững. Tình hình thu - chi ngân sách bảo đảm cân đối; kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản có sự chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước.

hbt.jpg
Các đại biểu dự lễ ra mắt Trang thông tin “360 o di tích lịch sử - văn hóa quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội”.

Các chỉ tiêu kinh tế đều chuyển biến tích cực

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quận Hai Bà Trưng, trong 5 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu kinh tế của địa phương đều có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 4.206 tỷ đồng, bằng 51% so với dự toán. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm là hơn 5.095 tỷ đồng, bằng 62% so với dự toán.

Thu ngân sách quận sau điều tiết 5 tháng đầu năm 2024 là 381,553 tỷ đồng, bằng 35% so với dự toán. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 524,452 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán.

Quận tiếp tục tổ chức đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; thực hiện liên thông cấp đăng ký kinh doanh, đồng thời cấp đăng ký thuế cho hộ kinh doanh trên hệ thống mới, bảo đảm theo quy định hiện hành. Trong 5 tháng đầu năm 2024, số thành lập mới hộ kinh doanh/địa điểm kinh doanh là 891 hộ (tăng 176 hộ so với cùng kỳ năm 2023); chấm dứt hoạt động kinh doanh là 255 hộ. Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn quận tính đến nay là 441 doanh nghiệp...

Một trong những thành công nổi bật là công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng. Trong đó, UBND quận chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, UBND các phường và các chủ đầu tư tích cực triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024. Tại cuộc họp thứ 11 ngày 9-4-2024, HĐND quận đã phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024. Theo đó, tổng số dự án năm 2024 được bổ sung 2 dự án, nâng số dự án trong năm là 113 dự án. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2024 được giao là 392,673 tỷ đồng. Trong đó, có 382,673 tỷ đồng chi đầu tư xây dựng cơ bản (113 dự án) và 10 tỷ đồng được ủy thác vốn qua ngân hàng chính sách xã hội quận.

Công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển được quận quan tâm chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, tính đến nay giải ngân đạt 115,826 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch vốn giao, tăng 64% so với thực hiện cùng kỳ năm 2023. Tiếp tục triển khai công tác lập chủ trương đầu tư, đến nay quận đang lập chủ trương đầu tư đối với 14 dự án trên địa bàn nhằm bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Công tác phòng cháy, chữa cháy được quận quan tâm thường xuyên. Trong đó, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở cam kết bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận.

Quận đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của thành phố về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt đối với 4 loại hình (chung cư mini, nhà trọ, nhà kết hợp kinh doanh có nguy cơ cháy cao). Trong 5 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn quận xảy ra 26 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính 976,6 triệu đồng, nguyên nhân chủ yếu là do sự cố hệ thống điện.

Cùng với đó, UBND quận đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 5-2-2024 kiểm tra, quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông và kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành. Quận đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án “Tạo lập cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống quản lý các hồ sơ di tích trên địa bàn quận để phát huy giá trị, gắn với phát triển du lịch”.

Sau một thời gian nỗ lực triển khai thực hiện, quận đã hoàn thành việc xây dựng website giới thiệu các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quận mang tên Trang thông tin “360o di tích lịch sử - văn hóa quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội”. Lễ ra mắt vừa diễn ra ngày 25-5 tại địa chỉ https://haibatrung.hanoi.vietn.... Trang thông tin được xây dựng với mục đích đẩy mạnh quảng bá du lịch, giới thiệu các di tích lịch sử - văn hóa cũng như phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc trên địa bàn quận. Đây là trang thông tin điện tử giới thiệu với công chúng về toàn bộ 51 di tích trên địa bàn.

hbt1.jpg
Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận thu hút người dân vui chơi dịp cuối tuần. Ảnh: Ngọc Huyền

Thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm 2024 quận Hai Bà Trưng tăng cường rà soát, nắm chắc, quản lý, khai thác triệt để nguồn thu, chống thất thu thuế; thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách, bảo đảm hoàn thành dự toán thành phố giao.

Đồng thời, quận tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Ngoài ra, quận tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố Hà Nội.

Quận thực hiện tốt công tác lập quy hoạch theo thẩm quyền để đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực; rà soát, đề nghị điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp, công khai quy hoạch theo quy định. Tổ chức tốt việc tham gia, lấy ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng dân cư trong quá trình lập, quản lý và thực hiện quy hoạch. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các di tích văn hóa, lịch sử, cây xanh lâu năm. Xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là quận tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ theo “Đề án xây dựng, cải tạo lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội”, thực hiện tiếp nhận bàn giao, quản lý duy tu, duy trì Công viên Thống Nhất theo phân cấp bảo đảm yêu cầu. Quận chú trọng làm tốt công tác duy trì, vận hành không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Thiền Quang để phát huy cao nhất các giá trị của tuyến phố đi bộ.

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hai quy tắc ứng xử do thành phố ban hành.

Phát huy những thành tựu đạt được trong 63 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024; chủ động hội nhập và phát triển hướng tới mục tiêu giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh trong thời kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng kỷ niệm 63 năm xây dựng và phát triển (31/5/1961 - 31/5/2024): Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.